Kardiolog warszawa. Praca serca. Praca serca wydawałoby się że jest autonomiczna.

Kardiolog warszawa. Praca serca. Praca serca wydawałoby się że jest autonomiczna.

Jest jednak nadzorowana przez układ nerwowy, podlega wpływom biochemicznym. Uzależniona jest m.in. od stężenia np. jonów wapnia, potasu, czy sodu we krwi, temperatury, ciśnienia śródnaczyniowego. Częstość akcji serca jest zmienna i zależy od wieku (bardzo szybko serduszko „pika” w wieku płodowym, szybko w wieku niemowlęcym, wolniej w wieku dziecięcym, aż do 68 uderzeń na minutę w warunkach spoczynkowych człowieka). Czym zatem jest niewydolność tego organu?

Kardiolog warszawa. Niewydolność serca.

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie pompuje prawidłowo krwi, utrudniając dostarczanie tlenu i składników odżywczych do innych narządów. Skutkiem tego jest szybkie męczenie się, osłabienie mięśni, zawroty głowy. Ponadto występują zakłócenia w usuwaniu z tkanek szkodliwych produktów przemiany materii i nadmiaru płynów, co przyczynia się do powstania duszności, obrzęków (zwykle na nogach) a także gromadzenia płynu w jamie brzusznej lub jamach opłucnowych. Niewydolność serca oznacza, że nasze serce nie nadąża za potrzebami organizmu, szczególnie podczas wysiłku. Do niewydolności serca przyczyniają się głównie choroby serca (tj. mięśnia serca, zastawek, zaburzenia rytmu serca) oraz choroba wieńcowa. Bywa także powikłaniem schorzeń nowotworowych, zapalnych i autoimmunologicznych. Niestety niewydolność serca jest chorobą niebezpieczną, gdyż od jej rozpoznania w ciągu roku umiera prawie 20% pacjentów, a do 5 lat aż 50%.

Kardiolog Warszawa. Jak objawia się niewydolność serca?

W rozpoznaniu tej choroby istotna jest starannie dobrana diagnostyka i wykonanie dodatkowych badań przez lekarza kardiologa. Pierwszymi jej objawami jest wzmożona męczliwość, duszność wysiłkowa, w zaawansowanych przypadkach i duszność spoczynkowa, pojawiają się obrzęki dolnych kończyn, głównie kostek. Obecnie w Polsce niewydolność serca ma około 800 tysięcy do miliona chorych. Wczesna diagnoza postawiona przez kardiologa to podstawa skutecznego leczenia tego poważnego schorzenia.

Kardiologia Warszawa. Jak leczy się niewydolność serca?

Aby wyleczyć niewydolność serca stosuje się postępowanie niefarmakologiczne (zależne od samego chorego zaliczamy tu przede wszystkim zmianę diety, ograniczającą spożywanie soli, odpowiednią dawkę ruchu, kontrolę swojej masy ciała, stosowanie się do zaleceń kardiologicznych), postepowanie farmakologiczne, elektroterapię w ramach której wszczepia się kardiowerter-defibrylator i/lub stymulator resynchronizujący oraz leczenie zabiegowe – polegające na przeprowadzeniu operacji wad lub rewaskularyzacji serca. Do najbardziej zaawansowanych zabiegów zalicza się przeszczepy serca. W Polsce wykonuje się niecałe 100 przeszczepów serc rocznie co jest niewielką liczbą wobec innych krajów (ze względu na brak tego organu w bazie). Niewydolność serca rzadko udaje się całkowicie wyleczyć, gdyż głównie wynika z trwałego uszkodzenia mięśnia serca. Ale można skutecznie opanować jej objawy i spowolnić jej postępy. A właściwe leczenie pod okiem kardiologa przedłuża chorym życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.